Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sivut 96 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 78
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-498-5 (painettu), 952-446-499-3 (pdf)