Tekijä Below Antti, Vauramo Anu (toim.)
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sivut 70 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 43
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-067-x (painettu)
Saatavissa painettuna
Hinta 0 €