Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sivut 81 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 51
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-123-4 (painettu)
Saatavissa painettuna
Hinta 0 €