Tekijä Below Antti
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1994
Sivut 56 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 19
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-47-9943-7 (painettu)
Saatavissa painettuna
Hinta 0 €