Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1994
Sivut 86 s.
Kieli
suomi
svenska
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 12
ISSN-L 1235-8983
Saatavissa painettuna
Hinta 0 €