Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1997
Sivut 111 s.
Kieli
suomi
svenska
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 36
ISSN-L 1235-8983
Saatavissa painettuna
Hinta 0 €