Tekijä Kaksonen Sirpa (toim.)
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1994
Sivut 54 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 18
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-47-9815-5 (painettu)
Tiivistelmä

Metsähallituksen luonnonsuojelun tulostoiminnolla on kaksi julkaisusarjaa, joiden nimet ovat ”Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A” ja ”Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B”. Sarjassa A julkaistaan tutkimukset ja selvitykset ja sarjassa B vahvistetut hoito- ja käyttösuunnitelmat, runkosuunnitelmat, merkittävät erityissuunnitelmat ja oppaat.

Tämä julkaisu on tarkoitettu sekä Metsähallituksen omalle henkilökunnalle että konsulteille. Koska Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja -sarjoilla ei ole varsinaista toimittajaa, julkaistavaksi aiottujen tekstien pitää olla valmiiksi toimitettuja.

Tämän oppaan tärkeimpänä tavoitteena on antaa kirjoittajille ohjeet julkaisujen toimittamisesta ja taittamisesta painokuntoon. Lisäksi esitellään luonnonsuojelun julkaisutoiminnan periaatteita ja kerrotaan julkaisuprosessista. Myös tekijänoikeutta koskeva lainsäädäntö selostetaan lyhyesti.

Painos loppunut
Lisätietoja

2. painos 1995. Tämän jälkeen ohjeita on ylläpidetty Metsähallituksen intranetissä.