Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sivut 32 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Metsähallitus katsoo, että Selkämeren kansallispuisto voidaan perustaa vain edellyttäen, että

  • Metsähallitus nimetään kansallispuistolaissa hallintaviranomaiseksi koko kansallispuistossa 
  • kansallispuiston maapinta-ala on jo perustamisvaiheessaan yli 1 000 ha ja mahdollisimman suuri osa vielä toteuttamattomista Natura-alueista (2 855 ha) hankitaan valtiolle 
  • kansallispuistossa on samat säädökset ja toimintaperiaatteet koko alueella 
  • esisopimukset Rauman kaupungin kanssa on allekirjoitettu ennen hallituksen esityksen antamista eduskunnalle 
  • valtio saa takeet siitä, että Rauman kaupungin alueista vähintään pääosa Natura-verkostoon kuuluvista osista liitetään kansallispuistoon sen perustamisen jälkeen 
  • Metsähallitukselle osoitetaan Selkämeren kansallispuiston toiminnan käynnistämiseen yhteensä 750 000 € jaksotettuna viiden vuoden ajalle sekä vuosittain 185 000 € hoidon ja ylläpidon kustannuksiin.