Tekijä Salminen Jere, Ilmonen Jari
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sivut 4 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Metsähallituksen vastuulajien tilan ja suojelutason arviointi on tehty luontodirektiivin vuosia 2001–2006 koskevan raportoinnin yhteydessä. Suojelutaso ja sen osatekijät (levinneisyysalue, populaatio, lajin elinympäristö, ennuste lajin tulevaisuudesta) arvioitiin luokituksella suotuisa – epäsuotuisa riittämätön – epäsuotuisa huono. Arvioinnista on vastannut Jere Salminen ja arviota ovat kommentoineet useat asiantuntijat. Tiedot Ruokolahden siirtoistutuksista ovat peräisin Kimmo Saariselta (puhelinkeskustelu 7.9.2006). Jari Ilmonen on toimittanut tämän lomakkeen arviointimateriaalin pohjalta.

Harjusinisiiven suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: epäsuotuisa huono.

Lisätietoja

Tietolomake – lajit