Tekijä Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sivut 5 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Metsähallituksen vastuulajien tilan ja suojelutason arviointi on tehty luontodirektiivin vuosia 2001–2006 koskevan raportoinnin yhteydessä. Suojelutaso ja sen osatekijät (levinneisyysalue, populaatio, lajin elinympäristö, ennuste lajin tulevaisuudesta) arvioitiin luokituksella suotuisa – epäsuotuisa riittämätön – epäsuotuisa huono. Heikki Eeronheimo on vastannut arvioinnista ja Jari Ilmonen on toimittanut tämän lomakkeen arviointimateriaalin pohjalta.

Karvamaksaruohon suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: epäsuotuisa riittämätön.

Lisätietoja

Tietolomake – lajit