Tekijä Laitinen Tiina, Kemppainen Eija, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sivut 4 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Metsähallituksen vastuulajien tilan ja suojelutason arviointi on tehty luontodirektiivin vuosia 2001–2006 koskevan raportoinnin yhteydessä. Suojelutaso ja sen osatekijät (levinneisyysalue, populaatio, lajin elinympäristö, ennuste lajin tulevaisuudesta) arvioitiin luokituksella suotuisa – epäsuotuisa riittämätön – epäsuotuisa huono. Arvioinnista ovat vastanneet Tiina Laitinen, Eija Kemppainen ja Heikki Eeronheimo. Lajin suojelutason arvioinnin tietoja ei kuitenkaan toimitettu EU:n komissiolle, koska se ei ole mukana Suomen ns. referenssiluettelossa. Jari Ilmonen on toimittanut tämän tietolomakkeen arviointimateriaalin pohjalta.

Kourukinnassammalen suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: epäsuotuisa huono – heikkenevä.

Lisätietoja

Tietolomake – lajit