Tekijä Laitinen Tiina, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sivut 6 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Metsähallituksen vastuulajien tilan ja suojelutason arviointi on tehty luontodirektiivin vuosia 2001–2006 koskevan raportoinnin yhteydessä. Suojelutaso ja sen osatekijät (levinneisyysalue, populaatio, lajin elinympäristö, ennuste lajin tulevaisuudesta) arvioitiin luokituksella suotuisa – epäsuotuisa riittämätön – epäsuotuisa huono. Tiina Laitinen ja Heikki Eeronheimo ovat vastanneet arvioinnista. Eija Kemppainen ja Katariina Mäkelä ovat osallistuneet arvioinnin tekemiseen. Jari Ilmonen on toimittanut tämän lomakkeen arviointimateriaalin pohjalta.

Pahtakelton suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: suotuisa (boreaalinen alue), epäsuotuisa huono (alpiininen alue)

Lisätietoja

Tietolomake – lajit