Tekijä Sulkava Pekka, Ilmonen Jari
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sivut 4 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Metsähallituksen vastuulajien tilan ja suojelutason arviointi on tehty luontodirektiivin vuosia 2001–2006 koskevan raportoinnin yhteydessä. Suojelutaso ja sen osatekijät (levinneisyysalue, populaatio, lajin elinympäristö, ennuste lajin tulevaisuudesta) arvioitiin luokituksella suotuisa – epäsuotuisa riittämätön – epäsuotuisa huono. Arvioinnista vastasi Pekka Sulkava. Arviointiin osallistuivat myös Petri Ahlroth ja Juha Pöyry ja sitä ovat kommentoineet useat asiantuntijat. Jari Ilmonen on toimittanut tämän lomakkeen arviointimateriaalin pohjalta ja Heikki Eeronheimo on osallistunut toimitustyöhön.

Pohjanvalkotäpläpaksupään suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: suotuisa.

Lisätietoja

Tietolomake – lajit