Tekijä Salminen Jere, Ilmonen Jari
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sivut 3 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Metsähallituksen vastuulajien tilan ja suojelutason arviointi on tehty luontodirektiivin vuosia 2001–2006 koskevan raportoinnin yhteydessä. Suojelutaso ja sen osatekijät (levinneisyysalue, populaatio, lajin elinympäristö, ennuste lajin tulevaisuudesta) arvioitiin luokituksella suotuisa – epäsuotuisa riittämätön – epäsuotuisa huono. Jere Salminen on vastannut arvioinnista ja Jari Ilmonen on toimittanut tämän tietolomakkeen arviointimateriaalin pohjalta. Heikki Eeronheimo on osallistunut toimitustyöhön.

Ruususiipisirkan suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: epäsuotuisa huono.

Lisätietoja

Tietolomake – lajit