Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sivut 12 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Metsähallituksen tehtävänä on käyttää, hoitaa ja suojella valtion maa- ja vesialueita kestävästi erilaisia omistajan, sidosryhmien ja asiakkaiden tavoitteita yhteen sovittaen.

Metsähallituksen liiketoimintaan kuuluvat valtion metsien kestävä hoito ja käyttö, metsäpuiden siementuotanto sekä valtion maa- ja vesialueita koskeva vuokraus-, myynti- ja kehitystoiminta. Sillä on myös julkisia hallintotehtäviä: luonnonsuojelu, eräasiat ja virkistyskäyttö.

Metsähallitus tulouttaa tuloja valtiolle, lisää maakuntien elinvoimaa ja luo edellytyksiä puhtaan energian tuotannolle sekä edistää luonnosta saatavia hyvinvointipalveluja.