Tekijä Högnäs Tore
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1996
Sivut 10 s.
Kieli
suomi
ISSN-L 1239-114X
Tiivistelmä

Nykyinen metsäalan palkkausjärjestelmä kehitettiin sopijapuolten yhteisenä hankkeena vuosina 1990-1993. Rakennetta on pidetty onnistuneena ja kytännön tarpeita vastaavana. Kehittämisvaiheessa kiinnitettiin raunsaasti huomiota työmenetelmien ja työn organisoinnin kehittämiseen. Uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeen töiden kehittäminen on jatkunut voimakkaana lähinnä paikallisten kehitysryhmien ansiosta.

Metsätöiden ja toisaalta koko Metsähallituksen toimintatavan muuttumisen myötä on ilmennyt tarvetta metsäpalkkauksen edelleen kehittämiseen. Erityisesti on kiinnitetty huomiota vielä pääasiassa käytettävän urakkapalkkauksen heikkouksiin. Metsähallitus onkin sen vuoksi päättänyt ryhtyä kehittämään uutta palkkarakennetta metsätöiden aikapalkkauksen pohjalta.

Tässä tiedotteessa kuvataan kehittyneeseen metsätyöhön tarkoitettu palkkarakenne, jota esitetään kokeiltavaksi alueiden kehitysryhmien vetäminä kokeiluina. Tiedote perustuu aikaisemmin toimeksiantajalle ja sidosryhmille laadittuun väliraporttiin.

Painos loppunut