Tekijä Kumpare Teuvo, Vuollet Esa
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1995
Sivut 3 s.
Kieli
suomi
ISSN-L 0785-5311
Tiivistelmä

Minitaimet on tarkoitettu käytettäväksi uudistamisessa kylvön sijaan alueilla, missä harvojen siemenvuosien vuoksi on puutetta männyn metsäkylvösiemenistä. Uudistettaessa tällaiset alueet minitaimilla viljelykustannukset ovat noin 400 mk/ha pienemmät kuin käytettäessä Ps 408-taimia (Kehittämisyksikön tiedote 3/1994). Säästöt syntyvät pääasiassa minitaimien taimitarhakasvatuksessa. Minitaimia kasvatetaan taimitarhalla vain noin kolme kuukautta ennen kuin ne istutetaan maastoon. Minitaimi on kooltaan selvästi pienempi kuin Metsähallituksessa yleisesti käytetty Ps 408-taimi. Minitaimen kenno on halkaisijaltaan 23 mm ja sen korkeus on 50 mm.

Sekä minitaimien, että Ps 408-taimien ensimmäinen vuosi maastossa sujuin hyvin. Terveiksi ja elinvoimaisiksi luokiteltiin minitaimista 92 % ja Ps 408-taimista 90 %. Ensimmäisen kasvukauden keskimääräinen pituuskasvu minitaimilla oli Kemijärvellä 2,2 cm ja Sodankylässä 2,1 cm. Vastaavasti Ps 408-taimien pituuskasvu oli Kemijärvellä 2,8 cm ja Sodankylässä 2,2 cm. Yhden kasvukauden jälkeen ei vielä voida tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä minitaimen istutuksen onnistumisesta. Tulokset ovat kuitenkin lupaavia.

Saatavissa painettuna