Tekijä Meahciráđđehus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sivut 186 s.
Kieli
sámegiella
Vaihtoehtoinen kieli
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 106
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-878-7 (painettu), 978-952-446-879-4 (pdf)
Tiivistelmä

Meahcceguovlolága geatnegahttimiin Meahcceráđđehus lea gárvvistan Muotkeduoddara meahcceguovllu dikšun- ja geavahanplána, mainna figget guovllu meahcceluonddu seailluheapmái, luondduealáhusaid ja sámekultuvrra dorvudeapmái ja luonddu máŋggabealat geavaheami ja dan vejolašvuođaid ovddideapmái.

Plánas ovdanbukton ulbmilat ja doaibmabijut gusket sihke Muotkeduoddara meahcceguvlui ja Tearstojeakki jekkiidsuodjalanguvlui, mat ovttas leat Muotkeduoddara Natura-guovlu (FI 1300202).

Plána vuođđuduvvá lágaide ja ásahusaide, guovllu luonddu ja geavaheami vuođđočielggadusaide, eanaoahppaladdamiidda, čanasjoavkkuid ovdanbuktin oainnuide, ráđđadallamiidda sámedikkiin ja dasa lassin báikkálaš olbmuid dieđuide ja máhcahahkii.

Muotkeduoddara meahcceguovllu viidodat lea s. 157 000 ha, ja dat gullá ollásit sápmelaččaid ruovttuguvlui. Muotkeduoddara Natura-guovllu viidodat lea 158 028 ha.

Muotkeduoddara áidalas meahcci lea luondduealáhusaiguin doaibmiide ja eará báikkiolbmuide dehálaš boazodoallo-, meahccebivdo-, guolástan-, luomečoaggin- ja áhpásmanguovlu. Guovlu gullá Muotkeduoddara ja Báišduoddara bálgosiid boazodoalloeatnamiidda.

Guovllus eai leat merkejuvvon vánddardanbálgát, nu ahte geasseáiggi vánddardallan guovllus lea eanaš viehka vátna iešráđálas vánddardeapmi. Guovllu máttanuorteoasi čađa manná mohtorgielkámáđii, gosa čuohcá eanaš vánddardandeaddu dálveáigge.

Saatavissa painettuna
Hinta 15 €
Lisätietoja

Muotkatunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma