Tekijä Forststyrelsen
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sivut 16 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

I broschyren definieras vad ett naturminnesmärke är och ges information om underhåll, ansökan om fridlysning och eventuell ansökan om hävning av fridlysning.