Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 2 + 1 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Norppamatkailuyrittäjien pelisäännöt norpparetkillä ja muussa toiminnassa sisältävät neljä kokonaisuutta

  1. Asiakkaiden perehdytys
  2. Toiminta avovesiaikaan
  3. Toiminta pesintäaikaan kevättalvella
  4. Yhteistyö Metsähallituksen ja ELY-keskusten kanssa.

Huoneentaulussa pelisäännöt on tiivistetty yhdelle tulostettavalle sivulle.