Tekijä Metsähallitus, Espoon ympäristökeskus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1997
Sivut 43 s.
Kieli
english
suomi
Tiivistelmä

Esite kertoo Nuuksion kansallispuiston ja siihen läheisesti liittyvän järviylängön eläimistä ja kasveista. Päähuomio on kohdistettu suojelun kannalta tärkeimpiin eli Nuuksion uhanalaisiin eliölajeihin.