Tekijä Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1993
Sivut 80 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 15
ISSN-L 1235-6549
ISBN 951-47-8592-4 (painettu), 978-952-295-261-5 (pdf)
Tiivistelmä

Tämän vapaaehtoisvoimin tehdyn tutkimuksen tarkoituksena on antaa perustietoja Nuuksion kansallispuiston perustamista ja kehittämistä varten. Nuuksion retkeilykäyttöä tutkittiin leiripaikkoja kartoittamalla ja niiden kuluneisuutta mittaamalla, retkeilijöitä maastossa laskemalla, partiolippukuntia ja maastossa tavattuja retkeilijöitä haastattelemalla sekä järjestöjen eräkämppien käyttöä selvittämällä. Haastatteluin selvittettiin lisäksi retkeilijöiden odotuksia ja toiveita.

Maastotutkimusalueena oli Nuuksion ns. järviylängön erämaisin, lähes rakentamattomana säilynyt ydinosa. Tällä alueella on 126 selvästi erottuvaa leiripaikkaa, joiden maastovauriot ja kuluneisuus määriteltiin pisteytysjärjestelmän avulla. Vaikka runsas retkeily on jättänyt jälkensä järvien rannoille, Nuuksio on säilynyt verrattain siistinä.

Teltta- ja laavuretkeilijät viettävät Nuuksiossa vuosittain noin 10 000 yötä. Kokonaisretkeilysuoritteen (yöpymiset + päiväkäynnit) kertaluokaksi saadaan varovaisinkin johtopäätöksin 100 000.Nuuksion järviylängöllä on 22 partiolaisten ja muiden retkeilyjärjestöjen eräkämppää. Niissä yövytään vuosittain noin 8 000 kertaa.

Retkeilijät kannattavat selvästi Nuuksion kansallispuiston perustamista ja laajentamista siten, että alueen käytön suunnittelussa retkeily ja ulkoilu ovat tärkeällä sijalla. Raskasta polkujen ja retkeilyrakenteiden tekemistä yleensä vastutetaan.

Sähköinen julkaisu
Painos loppunut