Tekijä Auvinen Markku, Koskala Jouni, Sipilä Tero
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sivut 17 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Tämän raportin tarkoituksena on antaa selkeä, kronologinen ohjeistus niin kansalaisille kuin virkamiehille ja asiantuntijoille, kuinka menetellä luonnossa tavatun sairaan tai vammautuneen saimaannorpan auttamiseksi. Saimaannorppakannan seuranta ja käytännön suojelutoimet ovat Metsähallituksen vastuulla, joten Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa myös sairaiden saimaannorppien hoidon järjestämisestä.

Hoidon lähtökohtana on, että se voidaan toteuttaa mahdollisimman hyvin norpan omassa elinympäristössä ja että leimautuminen ihmiseen on vähäistä. Ehdoton perusperiaate on, että toipuneet yksilöt vapautetaan takaisin luontoon niin pian kuin se hoidon näkökulmasta on mahdollista.

Tärkeä osa ohjeistuksessa on myös hoitopolun luvanvaraisuuden ja vastuunjaon kuvaaminen. Ennakkoon tulee olla selvillä, kenellä on lupa ottaa eläin hoidettavaksi, mikä taho siitä vastaa ja kuka on valvova viranomainen.

Raportin koostamisen ohessa on rakennettu käytännön valmius hoitaa sairaita norppia. Tämä tarkoittaa siirrettävän hoitoaitauksen rakentamista ja tarvittavan hoitovälineistön hankkimista. Käytännön hoitotoimenpiteisiin tulee kouluttaa ja ohjeistaa henkilöitä, joilla on mahdollisuus olla mukana hoitotyössä.