Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sivut 11 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Forststyrelsen har med stöd av 18 och 20 § i naturvårdslagen (1096/1996) utfärdat följande ordningsstadga som gäller Pallas-Yllästunturi nationalpark som ligger i Enontekis, Muonio, Kittilä och Kolari kommuner.