Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sivut 1 s.
Kieli
english
suomi
Tiivistelmä

Kartassa on Oulangan kansallispuiston rajaus ja puiston rajoitusosa sekä kansallispuiston ja lähialueen kalastuslupa-alueet.

Map shows borders and restricted area of the Oulanka national park, and fishing permit areas in the national park and the surrounding area.