Tekijä Oulangan taimen -hanke
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sivut 5 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Kuusamossa Oulanka-, Kitka- tai Kuusinkijoella vieheensä veteen heittävä kalastaja voi saada saaliin, jonka arvo luonnon monimuotoisuudelle on korvaamaton. Vesistössä elää omin avuin lisääntyvä ja perimältään omanlaisenaan säilynyt järvitaimenkanta. Vuosituhansien ajan katkeamatta jatkuneen taimensuvun kaltaista ei löydy muualta Suomesta eikä koko maailmasta.