Tekijä Forststyrelsen
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2005
Sivut 20 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Vid Rytisuo 5-7 km naturstig (Rytikönkään reissu) kan du bekanta dig med Oulanka nationalparks historia och traditionella markanvändningssätt samt områdets natur, djur och växter. Längs rutten fi nns nummertavlor, som informationen i denna broschyr hänvisar till.