Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sivut 36 pp.
Kieli
english
Tiivistelmä

The Oulanka National Park in Finland and Paanajärvi National Park in Russia are involved in close cooperation across the border. This book introduces the history of both national parks.

Saatavissa painettuna
Hinta 0 €
Tilaukset ja tiedustelut
Oulanka Visitor Centre (nationalparks.fi)