Tekijä Pulkka Sari
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sivut 15 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa retkeilyalueen kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueen palveluja ja lisäämään matkailualueen vetovoimaa.

Oulujärven retkeilyalueen kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 1.6.-31.8.2018. Haastattelupaikat ja niille määritelty tavoite vastausten määrästä määriteltiin etukäteen kävijävirtojen jakautumisen perusteella. Vastauksia kertyi yhteensä 331 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.