Tekijä Saatsi Emilia, Saatsi Pekka, Sirén Riina, Salo Aino
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sivut 68 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 247
ISSN-L 1235-6549
ISBN 978-952-377-098-0 (pdf)
Tiivistelmä

Selvityksen kohteena oli Päijänteen kansallispuiston rakennettu kulttuuriympäristö. Päijänteen kansallispuisto sijaitsee Padasjoen, Asikkalan ja Sysmän kuntien alueella Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.

Selvityksessä käsitellyt rakennetut ympäristöt sijaitsevat Päijänteen saarilla: Haapasaaressa, Harhussa eli Koreakoivussa, Hietasaarilla, Päijätsalossa ja Vähä Kalainsaarella (nyk. Kalainsaari).

Tarkastellut rakennetut ympäristöt eivät muodosta eheää ja yhtenäistä kokonaisuutta. Haapasaaren torppa pihapiireineen on syntynyt 1800-luvun puolivälin jälkeen, ja torpan maita on viljelty. Päijätsalon näkötorni on rakennettu 1900-luvun taitteessa ilahduttamaan Suopellon huvila-asukkaita. Harhun vaatimaton erakkoasumus on syntynyt erakko Pylväläisen elinaikana 1930-luvulla. Hietasaaren ja Vähä Kalainsaaren rakennukset puolestaan edustavat 1950- ja 1980-lukujen kesämökkirakentamista.

Inventointityön tarkoituksena oli kartoittaa Metsähallitukselle kulttuuriympäristöjen korjaus- ja kunnostustarvetta retkeilyalueen virkistyskäyttöä varten. Selvityksessä käydään läpi alueen historiaa ja rakentumista sekä olemassa olevien rakennusten nykytilaa. Inventointi ottaa kantaa rakennusten kuntoon, alkuperäisyyteen ja säilyneisyyteen sekä luo ehdotuksen rakennusten kulttuurihistoriallisista arvoista.