Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1997
Sivut 39 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 37
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-038-6 (painettu)
Saatavissa painettuna
Hinta 0 €