Tekijä Sulkava Pekka, Hatanpää Mirka, Ollila Esko
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sivut 76 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto perustettiin 1.2.2005 ja samalla Pallas-Ounastunturin kansallispuisto lakkautettiin. Tutkimus on tehty Pallas-Ounastunturin kansallipuistossa. Edellinen kävijätutkimus puistosta on tehty 1998. Tällä tutkimuksella on haluttu selvittää perustiedot alueen kävijöistä. Tutkimus tehtiin vuonna 2003.

Pallas-Ounastunturin kansallispuistossa 2003 kesällä käyneiden matkailijoiden keski-ikä oli 45 vuotta. Talvella keski-ikä oli 51 vuotta. Kesällä suurin kävijäryhmä oli 45–54-vuotiaat ja talvella 55–64-vuotiaat. Vierailijoista vain hyvin harvat ovat piipahtaneet alueella sattumalta (talvella 3 % ja kesällä 5 %). Kesällä kävijöistä n. 40 % oli alueella ensikertaa ja neljännes päiväkävijöitä. Talvella ensikertalaisia oli vain 12 % ja päiväkävijöitä 40 %.

Kesällä kävijät harrastivat yleisimmin kävelyä, luonnontarkkailua, retkeilyä ja valokuvausta. Talvella ylivoimaisesti tärkein harrastus oli maastohiihto. Muita suosituita harrastuksia olivat päiväretket ja luonnon tarkkailu. Pallas-Ounastunturin kävijät kokevat tärkeäksi motiiviksi alueella vierailemiseen luonnon kokemisen, rentoutumisen, maisemat, olemisen poissa melusta ja saasteesta, henkisen hyvinvoinnin sekä kunnon ylläpitämisen. Talvella maiseman vaihtelevuus oli arvostetuin asia puistossa, kesällä myös luonnontilaiset tai erämaiset alueet ja virkistysympäristön viihtyvyys. Kesän 1998 ja 2003 kansallispuiston kävijöitä häiritsevät tekijät olivat hieman muuttuneet. Maaston kuluneisuuden ja liiallisen kävijämäärän arvioitiin häiritsevän enemmän vuonna 2003 ja vastaavasti maaston roskaantuneisuuden ja luonnonympäristön käsittelyn vähemmän kuin 1998.

Kesällä Pallas-Ounastunturin kansallispuistoon tuli laskureilla mitattuna yhteensä 48 894 käyntiä (käyntikertaa) eli 56,5 % puiston koko vuoden käynneistä. 27 519 eli 56 % tuli puistoon Pallastunturin luontokeskuksen ja hotellin ympäristöstä. Tunturihotelli Vuontispirtiltä tulijoita oli 6 739 eli 14 %, Hetasta Pyhäkerolle 3 452 eli 7 % ja Hotelli Jerikseltä 2 705 eli 5,5 %. Talvella reittejä tuli kulkemaan yhteensä 37 661 kävijää eli 43,5 % kaikista käyntikerroista. 13 678 eli 36 % tuli puistoon Pallastunturin luontokeskuksen ja hotellin ympäristöstä. Tunturihotelli Vuontispirtiltä tulijoita oli 3 360 eli 9 %, Hetasta Pyhäkerolle 5 342 eli 14 % ja Hotelli Jerikseltä 5 492 eli 15 %.

Pallas-Ounastunturin kansallispuistossa käyntiin käytettiin kesällä 2003 noin 75 % enemmän rahaa kuin kesällä 1998 ja alueelle jäi matkailutuloa 64 % enemmän. Kesällä 1998 matkaan käytettiin kesimäärin 304 € ja alueelle jäi 101 €. Kesällä 2003 kansallispuistossa käyntiin käytettiin rahaa keskimäärin 530 € ja ilman matkakustannuksia 327 €. näistä kuluista 51 % jäi kohde- tai lähialueelle. Talvella puistossa käyntiin käytettiin rahaa keskimäärin 620 € ja ilman matkakustannuksia 392 €. Näistä kuluista 76 % jäi kohde- tai lähialueelle.