Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sivut 1 s.
Kieli
deutsch
english
suomi
Tiivistelmä

Kartassa näkyvät Pallastunturin luontokeskuksen lähiympäristön reitit.