Tekijä Kyöstilä Maarit, Erkkonen Joel, Sulkava Pekka, Lohiniva Seppo
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sivut 82 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 85
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-821-3 (painettu), 978-952-446-822-0 (pdf)
Tiivistelmä

Pallas–Yllästunturin kansallispuisto sijaitsee yhdellä Suomen tunnetuimmista matkailu­alueista. Luonnonsuojelun ja matkailun yhteensovittaminen kestäväksi luontomatkailuksi on haastavaa, mutta tuloksellista. Nykyisin sekä matkailijat että yrittäjät ovat entistä tiedostavampia ja arvostavat ekologisuutta, kestävyyttä ja ympäristönsuojelullisesti järkeviä ratkaisuja. Pallas–Yllästunturin kansallispuisto ja muut Tunturi-Lapin suojelualueet muodostavat luonnollisen rungon alueen luontomatkailulle. Suojelualueille rakennetut palvelut mahdollistavat yrittäjien ja yksityisten asiakkaiden pääsyn nauttimaan luonnosta helposti ja turvallisesti. Alueella on runsaasti yrittäjiä, jotka jo hyödyntävät kansallispuistoa monin tavoin.

Luontomatkailusuunnitelma linjaa kansallispuiston käytön matkailussa sekä tulevaisuuden kehittämistarpeet, ja se on laadittu avuksi alueen suunnittelijoille, hoitajille ja yrittäjille. Suunnitelmaa täydentävää tietoa saa mm. kirjallisuusluettelon lähteistä, joista tärkeimpiä on Pallas–Yllästunturin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma, joka ohjaa kaikkea kansallispuiston hoitoa ja käyttöä.

Kansallispuiston palveluiden kehittämisessä keskitytään seuraavien 5–10 vuoden aikana nykyisten palvelurakenteiden ylläpitoon ja kehittämään erityisesti päiväretkeilyä. Samalla tuetaan kansallispuistoa ympäröivien kylien matkailuyritystoimintaa ja palveluiden kehittymistä. Tavoitteena on myös yhteistyöyrittäjien kouluttaminen ja tiedon lisääminen kansallispuiston luonnosta. Vielä on myös hyödyntämättömiä mahdollisuuksia kansallispuiston käytöstä alueen yritysten imagomarkkinoinnissa.

Kansallispuiston kävijälle huolellinen hoito antaa tunteen luontoarvojen pysyvyydestä ja turvallisuudesta nykyisessä muutosten maailmassa. Kansallispuistossa aidon luonnon kosketus on todellista, ei vain mielikuva. Pallas–Yllästunturin kansallispuisto on kuuluisa ja arvostettu nähtävyyskohde valmiine rakenteineen ja palveluineen. Kansallispuistoa ja sen palveluita voidaan hyödyntää myös monipuolisesti matkailun yritystoiminnassa yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.

Pallas–Yllästunturin kansallispuiston luontomatkailusuunnitelma toteutettiin Pallas-Ylläs Matkailurinki vaihe II -hankkeessa vuosina 2009–2010. Hankkeessa olivat mukana Kolarin kunta, Lapin yliopisto, Ylläksen Matkailuyhdistys ry, alueen matkailuyrittäjiä sekä Metsähallituksen Tunturi-Lapin puistoalue. Luontomatkailusuunnitelma päivitetään viiden vuoden välein.