Tekijä Nivunkijärvi Mirka
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2015
Sivut 68 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 215
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-117-5 (pdf)
Tiivistelmä

Pallastunturin luontokeskus on vanhin Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alueen kolmesta luontokeskuksesta. Henkilökohtaisen asiakasneuvonnan lisäksi luontokeskuksessa on mahdollista tutustua kansallispuistoon AV-esitysten kautta. Myös pysyvä näyttely esittelee paikallista eläimistöä ja luontoa kuvin, äänin, pienoismallein sekä täytetyin eläimin. Lisäksi luontokeskuksessa on vaihtuvia näyttelyitä ja tapahtumia. Luontokeskusta ylläpitää Metsähallituksen luontopalvelut.

Tämä tutkimus on Metsähallituksen hallinnoimana toinen asiakastutkimus ja se toteutettiin Metsähallituksen vakioiduilla menetelmillä. Menetelmän ansiosta tulokset ovat vertailukelpoisia Metsähallituksen luontopalvelujen muiden vastaavien asiakastutkimusten sekä Pallastunturin luontokeskuksen omien tulevaisuudessa tehtävien tutkimusten kanssa. Aineisto kerättiin vuonna 2012 helmikuun lopulta joulukuun lopulle. Edellinen asiakastutkimus luontokeskuksessa toteutettiin vuonna 2004.

Tutkimuksen perusteella luontokeskuksessa yleisimmin vieraileva seuruetyyppi on omalla autolla, oman perheen jäsenten seurassa ja pienissä ryhmissä liikkuvat keski-ikäiset. Hiihto ja kävely ovat kävijöiden tärkeimmät harrastukset alueella. Suurimmalle osalle kyselyyn vastanneista asiakkaista Pallastunturin luontokeskus oli yksi matkan suunnitelluista kohteista, mutta harvalle tärkein ja ainoa kohde. Tutkimukseen saatiin eniten vastauksia elokuussa.Valtaosa kävijöistä tulee pääkaupunkiseudulta. Noin kahdeksan prosenttia kyselyyn vastanneista asiakkaista oli ulkomaalaisia.

Eniten kiitosta luontokeskuksen palveluista saivat lämminhenkinen asiakaspalvelu sekä Pallas-Ounastuntureiden elämästä kertova esitys. Lisäksi talon siisteys toi kehuja. Asiakkaat olivat tyytyväisiä palveluiden laatuun ja määrään, mutta antoivat myös jonkin verran palautetta liittyen pihapiirissä sijaitsevan Hotelli Pallaksen aukioloaikoihin.

Tutkimuksesta saatuja tietoja hyödynnetään luontokeskuksen kehittämisessä. Esimerkiksi näyttelyiden aiheita ja luontopuodin myyntituotteita suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon asiakkaiden toiveet ja tarpeet.