Tekijä Kumpare Teuvo
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sivut 3 s.
Kieli
suomi
ISSN-L 1239-114X
Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin palonestoaineen hyödyllisyyttä ja kustannusta kulotusalueen rajauksessa. Tulosten mukaan palonestoaine ei vastannut odotuksia palon leviämisen estämisessä kulotusalueella. Myöskään jättöpuu-ryhmän ja siemenpuun suojauksessa palonestoaineella ei saavutettu merkittävää hyötyä kohteiden suojauksessa. Lisäksi aineen korkea hinta estää sen käytön kulotusalueiden rajauksissa. Normaali kaivurilla tehty palokäytävä on kustannuksiltaan huomattavasti edullisempi kuin vastaava palon-estoaineella tehty.

Saatavissa painettuna