Tekijä Haverinen Sanna
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sivut 16 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa kansallispuistojen kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueen palveluja ja lisäämään matkailualueen vetovoimaa.

Patvinsuon kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 14.5.-13.9.2022. Haastattelupaikat ja niille määritelty tavoite vastausten määrästä määriteltiin etukäteen kävijävirtojen jakautumisen perusteella. Vastauksia kertyi yhteensä 462 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.