Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sivut 4 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Ilomantsissa sijaitseva Petkeljärvi-Putkelanharjun Natura-alue edustaa suomalaista harjuluontoa parhaimmillaan. Natura-alueen pinta-ala on 3 417 ha, josta Metsähallituksen hallinnassa on noin 70 %.

Natura-alueen pinta-alasta kivennäismaita on reilusti yli puolet, suot peittävät alasta noin neljänneksen ja loput eli noin viidennes on vettä. Yksityisten omistamat alueet ovat pääosin osakaskuntien vesiä. Alueen arvokkaimman osan muodostaa vuonna 1956 perustettu Petkeljärven kansallispuisto, joka on laajuudeltaan 637 ha. Petkeljärven alue perustettiin metsähallinnon päätöksellä säästömetsäksi jo vuonna 1933. Muut alueet on hankittu suojelutarkoituksiin pääosin 1990 -luvulla.