Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1994
Sivut 36 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 22
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-47-9979-8 (painettu)
Saatavissa painettuna
Hinta 0 €