Tekijä Oulasvirta Panu (toim.)
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sivut 152 s.
Kieli
suomi
ISBN 952-446-486-1 (painettu), 978-952-446-547-2 (pdf)
Tiivistelmä

Jokihelmisimpukka, kansan kielellä raakku, on aina kiehtonut ihmistä sen mahdollisesti sisältämän helmen vuoksi. Vaikka helmenkalastus loppui raakun rauhoitukseen 1955, elävät vanhat helmestyksen aikaiset legendat edelleen eräperinteessä. Nykyään tämä luontomme vanhin – jopa 250 vuoden iän saavuttava – eläin on puhtaan ja luonnontilaisen jokiympäristön ilmentäjä.

Tämä on kirja raakusta ja sen elämästä pohjoisen viileissä virroissa. Euroopan unionin rahoittamassa kansainvälisessä hankkeessa kartoitettiin jokihelmisimpukoiden levinneisyyttä ja populaatioiden tilaa Itä-Inarissa ja sen lähialueilla Norjassa ja Venäjällä. Raakun nykytilan lisäksi kerättiin talteen katoamassa olevaa tietoa helmenkalastuksesta ja erityisesti kolttasaamelaisten harjoittamasta helmestyskulttuurista Petsamossa.

Kirjoittajat ovat pohjoisen luonnon ja jokihelmisimpukan asiantuntijat Panu Oulasvirta, Jouni Leinikki, Matti Mela ja Ilmari Valovirta sekä saamelaisen helmenkalastusperinteen tuntija Aune Veersalu.