Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2001
Sivut 78 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 59
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-314-8 (painettu), 952-446-315-6 (pdf)