Tekijä Forest and Park Service
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1994
Sivut 47 s.
Kieli
english
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 10
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-47-9255-6 (painettu)
Painos loppunut