Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sivut 49 s.
Kieli
english
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 54
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-159-5 (painettu), 952-446-172-2 (pdf)