Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 2 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

I Södra Finlands vackraste gamla skog susar 400 år gamla urskogstallar. De sköldbarkade tallarnas brandlyror påminner om skogsbränder från gångna århundraden. Mastomäkis urskogar får till och med en jäktad vandrare att stanna upp och förundra sig över hur liten människan är.