Tekijä Aikio Kristiina, Arvola Pia, Hyttinen Reeta
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2005
Sivut 110 s. + liitteet
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Kansio on suunnattu kouluille ennakkomateriaaliksi ja sen aiheita ovat Pyhä-Luoston kansallispuiston luonto, historia ja retkeily. Kansio sisältää opettajan sivuja, joiden avulla pääsee käsiksi aiheeseen sekä tehtäväsivuja, joita voi vapaasti kopioida. Luontokansio on saatavilla myös luontomatkailuyrittäjille suunnattuna versiona.

Saatavissa painettuna
Hinta 17 €
Tilaukset ja tiedustelut
Pyhä-Luoston luontokeskus Naava (luontoon.fi)