Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sivut 1 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Ajatuksia herätteleviä luonnon tarkkailutehtäviä, jotka rohkaisevat havainnoimaan ympäristöä eri aisteja käyttäen.