Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sivut 3 x 1 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Jokihelmisimpukka eli raakku on selviytynyt lajina läpi vuosimiljoonien ja geologisten maailmankausien mullistusten. Ihminen on kuitenkin saattanut toimillaan simpukkalajin viimeisen sadan vuoden aikana kaikkialla erittäin uhanalaiseksi. Pääasiallisina syinä ahdinkoon ovat intensiivisestä maankäytöstä johtuva jokielinympäristöjen heikentynyt tila ja vaelluskalojen vapaan liikkumisen estävä vesistörakentaminen. Raakun ensimmäisen elinvuoden loisvaihe vaatii toteutuakseen lohen tai taimenen poikasen väli-isännäkseen.

Raakku voi kuitenkin säilyttää Suomen pitkäikäisimpänä eläinlajina lisääntymiskykynsä jopa yli 200 vuotta. Pitkäikäisyys antaa osaltaan toivoa ja aikaa lajin suojelutoimiin nykyisin heikkolaatuisissakin elinympäristöissä.

Tämä materiaali on tuotettu EU:n ENI Kolarctic CBC -ohjelmasta rahoitetussa SALMUS-hankkeessa, jossa kartoitettiin lajin esiintymien tilaa sekä yhtenäistettiin ja kehitettiin uusia suojelumenetelmiä neljän osallistujamaan kesken. Taulujen tarinalliset osuudet on kirjoittanut kirjailija Anni Kytömäki.