Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2002
Sivut 23 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Raesärkkien 720 hehtaarin laajuinen Natura-alue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Nurmeksessa, 25 kilometriä kaupungin keskustasta Kuopioon päin. Alue on maisemallisesti arvokas harjujen, lampien, purojen ja ojittamattomien soiden muodostama kokonaisuus. Raesärkät koostuu kalliolaaksoon sijoittuneesta pitkittäisharjujaksoon kuuluvasta harjuselänteestä ja siihen liittyvästä laajentumasta. Kirkasvetisten lampien ja pienten nevojen reunustama kapealakinen selänne kohoaa 40-45 metriä ympäristöstään. Erityisesti harjun jyrkkä, yläosastaan harjukuoppien muotoilema pohjoisrinne on edustavaa erämaamaisemaa. 

Alueen pohjoisosassa on luonnonsuojelullisesti arvokkaita vanhoja metsiä, puustoisia soita ja aapasoita. Eteläosan metsät ovat harvennettuja, maisemallisesti merkittäviä osin järeäpuustoisia männiköitä. Raesärkät on suosittu lähivirkistysalue, joka soveltuu hyvin päiväretkeilyyn. Alueella käy vuosittain arviolta 1000 retkeilijää. Alueen halki, pääosin harjumaastossa, kulkeva retkeilypolku johtaa Rautavaaran Metsäkartanolle asti. Ahven-Valkeisen lounaisrannalla on Metsähallituksen luontopalveluiden ylläpitämä tulipaikka.