Tekijä Ollila Tuomo
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sivut 14 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Raportissa kerrotaan maakotkan, muuttohaukan, tunturihaukan ja Pohjois-Suomen (vanhat Oulun ja Lapin läänit) merikotkien pesintätuloksesta vuonna 2021. Useimmissa tapauksissa pesätarkastukset tehtiin käymällä pesällä vain kerran pesimäkauden aikana, kun poikaset olivat rengastusikäisiä. Lisäksi osalla reviireistä tehtiin tarkastuskäynti keväällä pesinnän alkuvaiheessa.

Tunnetuista maakotkan reviireistä tarkastettiin 91 prosenttia, merikotkan reviireistä 96 prosenttia, muuttohaukan reviireistä 72 prosenttia ja tunturihaukan reviireistä 98 prosenttia.

Maakotkan pesimätulos oli hieman keskimääräistä huonompi, merikotkan keskimääräinen ja muuttohaukan keskimääräistä heikompi. Tunturihaukan pesimätulos on heikentynyt koko 2000-luvun ajan.

Pesätarkastuksiin osallistui kaikkiaan 42 vapaaehtoista lintuharrastajaa ja lisäksi tietoja saatiin muilta luonnossa liikkujilta. Vapaaehtoiset tekivät tarkastuksia kaikkiaan 242 päivänä. Metsähallitus tarkasti helikopterilla poronhoitoalueella kaikkiaan 1 226 pesää, 844 maakotkan pesää sekä vajaa 400 merikotkan, tunturihaukan ja muuttohaukan pesää. Lisäksi lennoilla havainnoitiin kohdalle sattuneet ampuhaukan, piekanan ja sääksen pesät. Uusia pesiä etsittiin lähinnä Metsähallituksen henkilökunnan toimesta.

Aiempien vuosien tapaan Metsähallitus maksoi ilmoitetusta aiemmin tuntemattomasta maa- ja merikotkan pesästä (merikotka Pohjois-Suomessa) 100 euron löytöpalkkion. Tänä vuonna palkkio on maksettu kaikkiaan 17 uudesta maakotkan (11) ja merikotkan (6) pesästä.