Tekijä Ahlman, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Partiolaiset, Metsähallitus
Julkaisija Ahlman & Metsähallitus, Tampere & Vantaa, 2022
Sivut 32 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
ISBN 978-952-94-6577-4 (pdf)
Tiivistelmä

Luonto on meille suomalaisille rikkaus ja osa kansallista identiteettiämme. Ympäröivä luonto luo myös ainutlaatuiset puitteet siellä liikkumiseen ja retkeilyyn. Hyvä, maukas ja ravitseva ruoka on osa retkeilijän hyvinvointia.

Tähän oppaaseen on koottu keskeistä tietoa retkiruoasta ja ruokailusta retkiolosuhteissa. Oppaassa retkiruokailua on tarkasteltu kestävyyden ja muiden vaikutusten kautta, ja syvennetty tietoutta ravitsemukseen liittyen. Tärkeä osa opasta ovat myös vinkit ja reseptit erityyppisistä juomista ja ruoista eri retkeilytilanteisiin.

Sähköinen julkaisu
Lisätietoja

Julkaistu alunperin vuonna 2018. Muokattu saavutettavaksi vuonna 2022.